सोमवार, २९ एप्रिल, २०१३

ऑपरेशन ??? छे मुळीच नाही.

ऑपरेशन ??? छे मुळीच नाही. 


रात्रीची जेवण झाली आणि शतपावली करण्यासाठी सोसायटीच्या Garden मध्ये जाण्यासाठी निघणार तेवढ्यात फोन आला.…. इतक्या रात्री कोणी फोन केला ?? असा विचार करतानाच फोन घेतला. समोरून सौ.जोग," अनुप्रिया अगं माझ्या भाच्याला हॉस्पिटलमध्ये तातडीने दाखल केलेय. संध्याकाळी खेळताना त्याचा पाय लचकला…. डॉक्टरकडे नेले तर त्यांनी ताबडतोब हॉस्पिटलला नेण्यास सांगितले. आत्ताच त्याचा  Report  "Pulmonary Embolism" असा आलाय आणि डॉक्टरांनी ऑपरेशन करावे लागेल म्हणून सांगितलेय. आम्हाला Tension आलेय ग. कारण खेळता खेळता जरासा पाय लचकला तर काय ऑपरेशनची गरज आहे का ?  तर जरा कुंडली बघून सांगतेस का ऑपरेशन करावे लागेल की नाही ?"  म्हटलं, "ठीक आहे बघून सांगते". 

[Pulmonary Embolism - In most cases, pulmonary embolism is caused by a blood clot in the leg that breaks loose and travels to the lungs.Pulmonary embolism is the sudden blockage of a major blood vessel (artery) in the lung, usually by a blood clot . In most cases, the clots are small and are not deadly, but they can damage the lungIf symptoms are severe and life-threatening, "clot-busting" drugs called thrombolytics may be used. These medicines can dissolve clots quickly, but they increase the risk of serious bleeding. Another option is surgery to remove the clot (embolectomy).]

मुळ कुंडलीपेक्षा प्रश्नकुंडली अचूक उत्तरे देते. त्यामुळे ज्या वेळेस सौ. जोग यांनी फोन केला होता त्यावेळची कुंडली मांडली. ती खालीलप्रमाणे, 

Ruling Planets : 

L - मंगळ  ५,१, ५, १२           न. स्वा.  केतू  ५,१, ५, १२ 

S - राहू  ११, ६, ७,११              न. स्वा.  गुरु  ६, २, ४ 

R - शुक्र ५, ६, ७, ११              न. स्वा.  शुक्र  ५, ६, ७, ११   

D - गुरु   ६,२,४                     न. स्वा.  चंद्र ११ 


  • षष्ठ स्थानाचा( रोग स्थान)    सब लॉर्ड  -  गुरु  ६,२,४             न. स्वा. ११ 
  • लाभ स्थानाचा (लाभ स्थान) सब लॉर्ड - शुक्र ५, ६, ७, ११          न. स्वा.  शुक्र  ५, ६, ७, ११   
षष्ठ स्थानावरून रोग,रोगाचे स्वरूप लक्षात येते. इथे षष्ठ स्थानाचा सब लॉर्ड गुरु आहे. गुरु हा ग्रह गाठीचा(Clots) कारक आहे. षष्ठ स्थानाशी गुरुचा संबंध आहे म्हणजेच शरीरात गाठ आहे. डॉक्टरांचे निदान बरोबर आहे. आता हे ऑपरेशन करावे लागेल की नाही हे बघू. 

 षष्ठ स्थान - गुरु  ६,२,४  गुरुचा  न. स्वा. ११  जर षष्ठ स्थानाचा अष्टमाशी संबंध असेल तर ऑपरेशन करावे लागते. वर रूलिंग मध्ये कुठेही कुठलाही ग्रह अष्टम स्थानाचा कार्येश नाही. त्यामुळे ऑपरेशन करावे लागणार नाही. परंतु १२ स्थान (१२ वे स्थान - बंधन, Hospitalisation,घरापासून दूर इ.) दर्शवत असल्याने हॉस्पिटलमध्ये काही काळ राहावे लागेल इतकेच. पंचम(रोगमुक्ती) आणि लाभ (११ स्थान - लाभ स्थान ) स्थान वरती रुलिंग मध्ये आहेत त्यामुळे लवकरात लवकर रोगमुक्ती आहे ती ही ऑपरेशन शिवाय. 

मी सौ. जोगना तसे सांगितले. त्यांच्या आवाजातली काळजी कमी झाली. दोन दिवसांनी त्यांचा फोन आला, "डॉक्टरांनी ऑपरेशनची गरज नाही असे सांगितलेय आणि औषधांनी गाठ Dissolve होईल असे म्हणालेत त्यामुळे बरेचसे Tension कमी झालेय". मी," वा great. मग आता कसा आहे भाचा ?". "हॉस्पिटलमध्येच आहे अजून. डॉक्टर म्हणताहेत काही दिवस त्याला ठेवावे लागेल इथे." 

इतके अचूक Prediction कृष्णमुर्ती पद्धतीने देता येते. काय Case Interesting वाटली ना? 


रविवार, २१ एप्रिल, २०१३

परदेशगमन योग

परदेशगमन योग 


आजकाल चांगली नोकरी कधी मिळेल हा प्रश्न विचारला तर जातोच त्याचबरोबर नोकरीनिमित्ताने परदेशात रहायचे योग आहेत का माझ्या कुंडलीत ???? हा प्रश्न सर्रास विचारला जातो. 

दिनेश प्रसिध्द अशा IT कंपनीत नोकरीला आहे. मागच्या सहा वर्षापैकी ३ वर्षे तो अमेरिकेला राहिला आहे. त्यानंतर काही कौटुंबिक कारणामुळे त्याला भारतात परतावे लागले.  भारतात परतल्यानंतर काही महिन्यांनी पुन्हा त्याला अमेरिका ,तेथील राहणीमान याची आठवण येऊ लागली. बरयाचदा मी हे ऐकते आणि पाहिले आहे कि एकदा अमेरिकेला गेल्यावर तिथल्या राहणीमानाची लोकांना सवय होते. मग त्यांना भारतात करमेनासे होते. दिनेशलाही आता अमेरिकेचे वेध लागले होते परंतु गेल्यावेळेस तडकाफडकी भारतात निघून आल्याने वरिष्ठ त्यावर नाराज होते. आता करायचे काय ? जायचे तर अमेरिकेला आणि वरिष्ठ जाऊ देत नाहीत आणि त्यात त्याने जाऊ नये म्हणून इथले म्हणजे भारतातले काही Projects त्याला देण्यात आले. आता ही गुगली होती कारण एकदा हा Project हातात घेतला कि वर्षभर तरी त्याची रवानगी अमेरिकेला नाही आणि Project वर काम करणार नाही असे म्हणूनही चालणार नाही. कारण त्याने Ratings वर परिणाम झाला असता. मग आता ????? 

दिनेश अगदी बारीकसा चेहेरा करून मला विचारात होता …मी  कधी जाऊ शकेन ? मी इथे आता जास्त काळ नाही राहू शकत. काय सांगतेय माझी कुंडली?? कुंडलीवरून ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापेक्षा प्रश्नकुंडलीवरून हा प्रश्न सोडवावा म्हणून मी प्रश्नकुंडली मांडली. 

तूळ लग्नाची कुंडली. ज्यांचा ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास नाही त्यांच्यासाठी :  जेंव्हा जातक मनापासून प्रश्न विचारतो तेंव्हा कुंडली तसे Reflect करते. चंद्र हा मनाचा कारक आहे. त्यामुळे जातकाने जरी काही प्रश्न स्पष्टपणे ज्योतिषाला नाही विचारले तरी चंद्र प्रश्नकुंडलीत व्यवस्थितपणे जातकाच्या मनाचे प्रतिबिंब दाखवतो. तर इथे तुळ लग्न. चंद्र स्वतः षष्ठ स्थानात (नोकरीचे स्थान ) चंद्राची कर्क राशी लाभ स्थानात. म्हणजेच नोकरीत त्याला अपेक्षित आहे त्याचा त्याला लाभ होणार आहे. खाली त्यादिवशीचे रूलिंग मांडतेय. रूलिंग म्हणजेच प्रश्न विचारल्येला दिवशीचे Dominating Planets. तर रूलिंगज़   खालीलप्रमाणे :

L  - शुक्र ८, १, ८          न. स्वा. चंद्र ५, १० 

S  - शनि १२, ४, ५      न.स्वा. मंगल १०, २, ७ 

R  - गुरु ७, ३, ६          न.स्वा. शुक्र ८, १, ८ 

D  - बुध  ५, ९, १२       न. स्वा. शनि १२, ४, ५ 

कुंडलीतील बारावे स्थान हे जन्मठिकाणापासून दूर जाण्याचे योग दर्शवतो. जर जातकाला भारताबाहेर जायचे आहे तर बारावे स्थान हे बलवान हवे. [फार ज्योतिषशास्त्राचे "किचकट" गणित इथे संपूर्णपणे उलगडत नाहीये कारण त्यामुळे ज्योतिषाचा अभ्यास नसलेल्यांचा Interest जाईल.]  इथे बुध १२ व्या स्थानाचा निर्देशक आहे आणि तो शनिच्या नक्षत्रात आहे. शनि सुद्धा १२व्या स्थानाचा निर्देशक. 

हा प्रश्न मला दिनेशने गेल्या एप्रिलमध्ये विचारला होता. येणारया दशा सप्टेंबर व ऑक्टोबर ह्या काळात अमेरिकेला दिनेश जाईल असे चित्र होते. आता हे दिनेशला सांगायचे म्हणजे पंचाईत कारण दिनेशला उद्याच जा असे Managerने म्हटले असते तरी त्याची तयारी होती. अशा व्यक्तीला सांगायचे अरे तुला पाच महिने तरी निदान थांबावे लागेल. शास्त्राचे नियम चुकत नाहीत. त्याला स्पष्टपणे सांगितले, "दिनेश तुला जरी घाई असली तरी नियतीने तुझे अमेरिकेला जाणे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या दरम्यान ठरवलेले आहे." चेहेरा हिरमुसलेला झाला पण इलाज नाही. "ठीक आहे बघू ", असे म्हणून दिनेश निघाला त्याला काही मंत्र व उपाय दिले. 

मे व जुन महिना दिनेश अथक प्रयत्न करत होता पण त्याला दाद मिळत नव्हती. तोपर्यंत त्याच्या managerने त्याची वरती तक्रार केली होती ती न जुमानता दिनेशचे प्रयत्न सुरूच राहिले. ह्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि त्याला अमेरिकेचा Project मिळाला आणि तोही जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात. दिनेशचा आनंदाने मला फोन आला पण एक गडबड होती. आता Project तर मिळाला परंतु तोपर्यंत दिनेशचा Visa संपला. [शक्यतो ज्यांचा Visa  आहे त्याच व्यक्तीला Project दिला जातो परंतु इथे दिनेशने काही प्यादी वेगळ्या पद्धतीने हलवली होती.] आता Visaची वाट बघा. Visaसाठी दिनेशला मद्रासला जावे लागले तिथे सगळ्या तांत्रिकी गोष्टी झाल्या आणि काही दिवसातच Visa मिळेल म्हणून सांगण्यात आले. सप्टेंबर उजाडला. दिनेशला धाकधूक होती. सप्टेंबर आला तसा गेला आणि दिनेशचा Patience संपला. कारण Project Manager चा सतत फोन येत होता. 

ऑक्टोबरच्या पहिल्या तारखेला दिनेशशी  माझे बोलणे झाले त्याला म्हटले जरा थांब. सांगितलेली उपासना सुरूच ठेव. ऑक्टोबर गेला नाहीये. त्याला कसला धीर,"ताई ही संधी गेली तर माझे Rating खूप कमी होईल. इथे मला त्रास देतील तो वेगळाच कारण इतके महिने इथल्या कुठल्याही Project ला मी हात लावलेला नाही." मी जास्त काही म्हणाले नाही कदाचित काळ उत्तर देईल. आठ ऑक्टोबर उजाडला आणि सकाळी सकाळी मला दिनेशचा फोन आला ती खुशखबर देण्यासाठी. त्याला Visa ही मिळाला आणि १४ ऑक्टोबरचे तिकीटही मिळाले. खूप खुश होता दिनेश आकाश ठेंगणे झाले होते त्याला त्यादिवशी. 

नेहेमीप्रमाणे शास्त्राने आपले काम चोख बजावले. मी संपूर्णपणे नतमस्तक आहे आणि तुम्ही ????
 कळवा मला इथे नक्की  : anupriyadesai@gmail.com 

NOTE : Ruling मध्ये शनि आहे. जरी तो १२ स्थानाचा कार्येश होतोय तरी शनिचे नैसर्गिक गुणधर्म "विलंब करणे" हा आहे त्यामुळे दिनेशला Visa मिळण्यास विलंब झाला. 

ज्योतिष आणि वास्तू सल्ल्यासाठी इथे संपर्क करावा -  www.kpastrovastu.com

मंगळवार, १६ एप्रिल, २०१३

पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा

पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा  सकाळी ११. ३० ची appointment आवरली आणि मी नेहेमीचे वाचन सुरु केले तेवढ्यात शीतलचा फोन. " मला तुमचा नंबर माझ्या मैत्रिणीने दिला. तुम्ही कुंडली पाहता ना ? मला तुम्हाला भेटायचे आहे … कधी येऊ शकते ?"  तिला दोन दिवसांनंतरची appointment दिली. ठरल्यावेळी शीतल आली आणि तिच्या चेहेऱ्यावरचे tension बघून मी समजले काहीतरी मोठा Problem आहे. (आणि Problem नसेल तर ती माझ्याकडे आली कशाला असती ??) उन्हाळ्याचे दिवस त्यामुळे गार पाणी दिले थोडा वेळ जाऊ दिला. ती जरा शांत झाली.


तिच्या पत्रिकेवर दृष्टीक्षेप टाकला असता दशमातील तुळ  राशीतील शुक्र व राहू युति कुंडलीचा वेगळेपणा  सांगून गेली. तिला विचारले तुझे काही सौंदर्यप्रसाधना संदर्भात कामकाज आहे का ? ती हसली आणि म्हणाली ,"हे समजते कुंडलीवरून ????"  म्हटलं …"त्यालाच कुंडली म्हणतात." तर तिची नोकरी ही अत्तराशी संबंधात होती. अत्तर म्हणजेच आताच्या भाषेत "Perfume"च्या  कंपनीत हिचे काम चांगल्या दर्जाचे सुगंध निवडणे. पुढे त्यावर Processing होऊन Brand Name वगैरे वगैरे…सप्तमात असलेला कर्केचा शनि बुधाच्या नक्षत्रात. सप्तम स्थान प्रत्येकाच्या Married Life ची Story सांगते.फक्त शनि आला म्हणून वाईट नाही परंतु कुंडली बघितल्यावर हे लक्षात आले का सप्तमाचे जे अष्टम स्थान आहे म्हणजे जिथे कुंभ ही राशी आहे आणि त्याचा स्वामी शनि सप्तमात आला आहे. शनि स्वतः बुधाच्या नक्षत्रात. (बुध म्हणजे Duality. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा दोनदा effect मिळणे. ज्यांच्या कुंडलीत बुधाचा सप्तम स्थानाशी संबंध येतो व बाकी ग्रहही पूरक असतील तर व्यक्तिचा दोनदा विवाह होतो.) सप्तम स्थानात कर्क रास. कर्केचा स्वामी चंद्र हा कुंभ राशीत आहे व कुंभेचा स्वामी शनि आत्ताच पाहिले …. बुधाच्या नक्षत्रात.

आत्ता पारंपारिक ज्योतिषीय पध्दतीने मला तिची व्यथा समजली परंतु म्हटले कृष्णमुर्ती पध्दतीनेसुद्धा बघू. म्हणून कृष्णमुर्ती पध्दतीचे Significator Page काढले आणि इथे मी ठाम झाले कि इथे ती तिच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल बोलयला आली आहे. सप्तमाचा सब लॉर्ड रवि आणि तो अष्टम स्थानाचा बलवान कार्येश.  मागच्या एका लेखात मी सांगितले होते अष्टम स्थान म्हणजे अडथळे,अपघात,प्रचंड मनःस्ताप कधीतर मृत्यूच.  मृत्यू म्हणजे काय?? एखाद्या गोष्टीचा अंत म्हणजे मृत्यू. इथे वैवाहिक जीवनात बरीच वादळे येऊन शीतलला प्रचंड मानसिक त्रास झालेला असण्याची शक्यता आहे. बरे हा मानसिक त्रासाचे कारण काय ते तरी बघुया म्हणून तिच्या पंचम स्थानावर दृष्टी टाकली आणि उत्तर सापडले. पंचम स्थान म्हणजेच संतत्ती स्थान. लग्नानंतर काही वर्षात होणारया बाळाची सर्वचजण वाट बघत असतात. हिच्या पंचम स्थानात गुरु तोही वक्री. गुरु ज्या स्थानात असतो त्या स्थानाची फळे नष्ट करतो. पंचम स्थानावर मंगळासारख्या ग्रहाची आठवी दृष्टी. कृष्णमुर्ती पध्दतीने पंचमाचा सब लॉर्ड सुद्धा गुरुच असून तो चतुर्थ व व्यय म्हणजेच प्रतिकूल भावांचा कार्येश आहे. तेंव्हा हिला Pregnancy राहिली तरी पुढे धोका आहे. म्हणजेच Miscarriageचे योग आहेत. सगळी कहाणी लक्षात आल्यावर तिला तसे विचारले आणि ती स्तब्ध झाली. मला उत्तरे मिळाली. 

लग्नाला ९ वर्षे झाली तरी शीतलच्या घरी बाळाचे आगमन झाले नव्हते. मधल्याकाळात तिला दोनदा Pregnancy राहिली परंतु दोन्ही वेळेस Miscarriage झाले. डॉक्टरांनी तिला पुढे कधीही बाळ होणार नाही हे सांगितले. त्यामुळे तिच्या सासरच्यांनी तिच्याशी संबंध तोडले होते.परंतु माणूस आशेवर जगतो. पुढे काही आशा आहे का हा तिचा प्रश्न होता. येणाऱ्या पुढील दशा- अंतर्दशा ह्या संततीसाठी पूरक नाहीत ह्याची तिला स्पष्ट कल्पना दिली.  काही वेळेस खूप स्पष्ट बोलावे लागते कारण जातकाला त्या स्पष्टपणाची गरज  असते.  

तिला बाळ होत नाहीये म्हणून तिला घटस्फोटाची नोटीस पाठवली गेली होती. भविष्यात काय लिहिले आहे हे जाणून घेऊन तिला निर्णय घ्यायचा होता. तिला तिचे उत्तर मिळाले आणि मला ग्रहांनी पुन्हा एकदा प्रचिती दिली. धन्य ते शास्त्र आणि धन्य ते के एस कृष्णमुर्ती  ज्यांच्यामुळे इतके अचूक भविष्य सांगता येते आणि त्यामुळे आयुष्यातील महत्वाचे निर्णय घेण्यास मदत होते. 

Note : सप्तम स्थानही बिघडलेले असल्याने इथे घटस्फोट मिळणार हे निश्चित आहे. 

तिची कहाणी ऐकल्यावर मनात आले, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा 

कशी वाटली ही Case?? नक्की कळवा - anupriyadesai@gmail.com

मंगळवार, २ एप्रिल, २०१३

कुंडली दोष नाही हा तर वास्तू दोष


कुंडली दोष नाही हा तर वास्तू दोष 

बरेच दिवस वास्तूवर काही लिहिले नाही म्हणून वाचकांकडून विचारणा होत होती. आजचा प्रपंच त्यासाठीच. 
एकदा एक जोडपे मला भेटण्यासाठी आले होते. नील स्वतः डॉक्टर आणि परी इंजिनीअर . लग्नाला तीन वर्षे झाले तरी बाळाची चाहुल लागली नव्हती. घरचे,मित्रमंडळी, नातेवाईक सगळे विचारणा करत होते.  "Planning" आणि "Carrier" च्या नावाखाली नील व परी पुढचे बोलणे टाळत. परंतु आतल्याआत दोघांनाही ही गोष्ट खात होती. सगळ्या चाचण्या झाल्या. दोघांचे "Reports" अगदी Normal. मग असे का होतेय ते काळात नव्हते. त्यासाठी दोघे आले होते.

दोघांच्या कुंडल्या व्यवस्थित अभ्यासल्यानंतर मला जाणवले की दोघांच्या कुंडलीत तर काहीही दोष नाही मग… .? ? मग मी हा प्रश्न  "प्रश्नकुंडलीप्रमाणे" सोडवण्यासाठी त्यावेळेची प्रश्न कुंडली मांडली. माझ्याकडे आज त्याचे Records नाहीत. परंतु एक गोष्ट ठळकपणे त्या कुंडलीत जाणवली होती ती म्हणजे पूर्व दिशा व आग्नेय दिशा ह्यात दोष असावा. "तुमच्या घरी पूर्वेला काही जड वस्तू आहे का? मुख्यप्रवेशद्वार कुठे आहे ?" असे प्रश्न विचारल्यानंतर कोणाकडूनही उत्तर नाही. आज डॉक्टर आणि इंजिनीअर असलेल्या जोडप्याला पूर्व दिशा सांगता न यावी ???? कमाल आहे …..  त्यावर नील उत्तरला,"तुम्ही आमच्या घरी येऊ शकाल का ?"   मग वास्तू परिक्षणाचा दिवस ठरला.


ईशान्य दिशेत असलेले प्रवेशद्वार, पूर्णपणे बंद असलेली पूर्व दिशा व आग्नेय कट अशी नीलची वास्तू. 


१) पूर्व दिशा म्हणजे उर्जेचं स्त्रोत. सुर्य ह्या दिशेने उदय होतो व समस्त जगाला जगण्याची ऊर्जा,उर्मी व उत्साह देतो. अशी पूर्व दिशा नीलच्या घरी पूर्णपणे बंद होती म्हणजेच ह्या दिशेत एकही खिडकी नव्हती. पूर्व दिशेत जर दोष असेल तर घरातील पुरुषांचे वर्चस्व कमी होते,ठाम Decision घेत येत नाही, अत्यंत मानसिक गोंधळ होतो. 

२)ईशान्य दिशा म्हणजेच ईश्वराची दिशा. ईश्वर सर्व दिशेस असतो परंतु इथे ईशान्य दिशेत "Positive Energy" च्या संदर्भात आपण ही दिशा विचारात घेतो. साहजिकच इथे देवघर किंवा तत्सम चांगल्या गोष्टी असल्या तर घरातील चांगल्या उर्जेचा प्रवाह वाहण्यास मदत होते. नीलच्या घराचे प्रवेशद्वार नेमके ईशान्य दिशेत. आता तुम्ही म्हणाल ईशान्य दिशेत प्रवेशद्वार चांगली गोष्ट आहे ना Boss. वरकरणी चांगली वाटत असली तरी प्रवेशद्वार म्हणजेच वास्तूला त्या दिशेत कट आला असे वास्तुशास्त्र सांगते. ईशान्य दिशेत आलेल्या ह्या कटमुळे कर्त्या पुरुषाच्या प्रगतीत अडथळे येतात. 

३)आग्नेय दिशेत मोठी खिडकी होती. इथेच मोठी गोम होती. आग्नेय दिशेत जर कट असेल म्हणजेच खिडकी/मुख्य-प्रवेशद्वार असेल तर वंश वाढण्यास बरेच अडथळे निर्माण होतात. आग्नेय म्हणजेच अग्नि. ह्या दिशेतल्या दोषांचे परिणाम घरातील स्त्रियांना भोगावे लागतात. स्त्रीला पोटाचे विकार/तक्रारी सुरु होतात. 

ह्या सर्व गोष्टी मी नीलला विचारल्यानंतर त्याने हे मान्य केले कि ह्या वास्तूत आल्यापासून त्याला नोकरीत खूप त्रास होत होता. सात महिन्यांपुर्वीच त्याला परदेशात नोकरी मिळाली होती. पगार चांगला व इतर सुविधाही होत्या परंतु दोन वर्षांसाठी तिथे गेलेल्या नीलला चार महिन्यातच करमेनासे झाले व तो तडकाफडकी इथे निघून आला. इथे आल्यानंतरही त्याला काही ठरवता येईना. ( पूर्व दिशा दोष - निर्णयक्षमता कमकुवत), परीला नुकतीच नवीन नोकरी लागली होती परंतु तब्येतीच्या वारंवार तक्रारीमुळे तिला कामावर लक्ष केंद्रित करता येईना. तब्येतीच्या काय तक्रारी आहेत असे विचारल्यावर परीने सांगितले तिला गर्भाशयात "Fibroids" आहेत व त्याची Treatment चालू आहे. ( आग्नेय दोष  - स्त्रियांना पोटाचे विकार/ तक्रारी) सर्व कहाणी लक्षात आल्यानंतर नील व परीला वास्तुदोष नीट समजावले. त्यावरील उपाय काय आहेत ? कसे करायचे इ. त्यांना explain केले. त्यांनाही ते पटले. 

वास्तू-दोष परिहाणार्थ  काढलेल्या मुहूर्तावर काही ठराविक धातू - रत्ने दोष असलेल्या ठिकाणी मंत्रोच्चार करून पुरण्यात आली. नील व परीला काही स्तोत्रे दररोज वाचण्यास सांगितली. 

त्यानंतर दोन महिन्यांनी परीच मला भेटण्यास आली. काही बोलण्याच्या आधीच तिच्या चेहेरयावरील तेजस्वीपणा व टवटवीतपणा गोड बातमी सांगत होता. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नील भेटायला आला तोच पेढे घेऊन… "मुलगा झालाय …. बारसे आहे ३० नोव्हेंबरला.. तुम्ही यायचेच… कुंडली तुमच्याकडून बनवून घ्यायची आहे."  त्याला कुंडली बनवून दिली व बाळासाठी काही नावेही सुचवली. त्याला बारश्याला येण्याचे आश्वासन दिले व मनोमन शास्त्राला दंडवत घातला. 

काय ?? तुम्हीही मानले कि नाही ? मग कळवा मला ह्या ई-मेल ID वर - anupriyadesai@gmail.com
ज्योतिष आणि वास्तू सल्ल्यासाठी इथे संपर्क करावा -  www.kpastrovastu.com

READERS ALL OVER THE WORLD